Vi phạm công bố thông tin, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục nhập ‘trát’ phạt

GD&TĐ – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. 

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục bị SSC xử phạt do vi phạm công bố thông tin.
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục bị SSC xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bị xử phạt số tiền 100 triệu đồng, theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (công công bố đủ các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021).

Trước đó, cuối tháng 3/2022, SSC cũng đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC với tổng số tiền 495 triệu đồng.

Theo đó, SSC phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty đã không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của SSC (hệ thống IDS Plus) và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 34 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về giao dịch với bên liên quan trong giai đoạn từ 24/3/2020 đến 13/5/2021.

Ngoài ra, công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống IDS Plus và trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2019 kiểm toán và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh (KQSXKD); BCTC riêng, hợp nhất bán niên 2020 soát xét và Giải trình chênh lệch KQSXKD; BCTC riêng, hợp nhất Quý 3/2020; Báo cáo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thành Vinh ngày 28/07/2020; Nghị quyết HĐQT số 49/2020/NQ-HĐQT-FLC ngày 19/8/2020 bổ nhiệm bà Lê Thị Trúc Quỳnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc; Nghị quyết HĐQT số 06B/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 19/01/2021 về việc thông qua việc góp vốn và thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại CTCP Hàng không Tre Việt);

SSC cũng phạt Công ty cổ phần Tập đoàn FLC số tiền 200 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và áp biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán và bán niên năm 2021 soát xét, công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, công ty trình bày không có giao dịch với bên liên quan.

Bên cạnh đó, Công ty CBTT sai lệch số liệu Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét, cụ thể: Báo cáo tài chính này không trình bày số liệu chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác (chênh lệch 70,13 tỷ đồng do công ty góp vốn bằng quyền tài sản là khách sạn Grand Sầm Sơn vào CTCP Hàng không Tre Việt) theo quy định).

Tiếp đó, SSC xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn FLC số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, BCTC năm 2019 kiểm toán của công ty thuyết minh thiếu giao dịch, số dư của công ty với CTCP Nông dược H.A.I, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS là các bên liên quan.

Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021 có nội dung không đầy đủ. Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán và bán niên 2021 soát xét, công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng công ty không liệt kê các Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch giữa công ty với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021.

Cuối cùng, SSC phạt Công ty cổ phần Tập đoàn FLC số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cụ thể, công ty chưa có thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty.

Đến trung tuần tháng 4/2022, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã phát đi thông báo số 715/TB-SGDHCM thông báo danh sách bổ sung 4 mã chứng khoán không đủ điều kiện cấp margin.

Đáng chú ý, trong số này có 3 cổ phiếu thuộc “họ FLC” là FLC (Tập đoàn FLC), ROS (Xây dựng FLC Faros), HAI (Nông dược HAI). Cổ phiếu cuối cùng là VMD (Y Dược phẩm Vimedimex).

Nguyên nhân của việc bị ngừng cấp margin của 4 cổ phiếu trên là do 4 doanh nghiệp sở hữu chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

(Theo GD&TĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *