Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn được cấp phép hoạt động

GD&TĐ – Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4388/QĐ-BGDĐT này 19/11/2021 về việc cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn. 

Ảnh minh họa/ITN

Theo Quyết định này, đối tượng, phạm vi hoạt động kiểm định chất lượng của Trung tâm trên gồm: Các cơ sở giáo dục đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn gồm: Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp và thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho đối tượng, phạm vi hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của cơ sở giáo dục hoặc tổ chức có thẩm quyền;

Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký .

Theo GD&TĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *