Thêm 25 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng

GD&TĐ – Số chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT cập nhật đến 31/10 đã tăng 25 chương trình so với trước.

Ảnh minh họa/ITN.
Ảnh minh họa/ITN.

Theo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT cập nhật đến 31/10/2022 có: 885 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 695 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài; 569 chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước.

Có 7 trung tâm kiểm định chất lượng tham gia đánh giá và công nhận các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trong đó, trung tâm đánh giá nhiều chương trình nhất là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA) (đánh giá 242 chương trình, công nhận 206 chương trình).

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (VU-CEA) đánh giá 148 chương trình, công nhận 127 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) đánh giá 123 chương trình, công nhận 111 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM CEA) đánh giá 84 chương trình, công nhận 71 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (CEA-UD) đánh giá 49 chương trình, công nhận 42 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) đánh giá 26 chương trình, công nhận 3 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long (CEA-THANGLONG) đánh giá 23 chương trình, công nhận 9 chương trình.

Ngoài 569 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước còn có 368 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài. Như vậy, tổng số các chương trình đào tạo được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài tính đến 31/10 là 937 chương trình.

Như vậy, so với cập nhật đến ngày 30/9/2022 của Bộ GD&ĐT, số chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng đã tăng thêm 25. Cụ thể, thời điểm 30/9, cả nước có 912 chương trình, bao gồm: 556 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước và 356 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Xem chi tiết danh sách chương trình đào được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đến 31/10 TẠI ĐÂY.

(Theo GD & TD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *