Tuyển sinh đại học năm 2022: Hướng tới nhiều lựa chọn dành cho thí sinh

GD&TĐ - Năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm của Đại học quốc gia Hà Nội là đổi mới tuyển sinh theo hướng tiếp cận từ năng lực, nâng cao chất lượng GD, đảm bảo chất lượng đầu ra thích ứng…

Continue Reading