Tăng mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022

GD&TĐ - Do chuẩn nghèo về thu nhập khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1/2022 nên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo. Mức thấp nhất…

Continue Reading