Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tất cả các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trước 14/2

GD&TĐ - Ngày 24/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 283/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ…

Continue Reading