Trường miền núi sẵn sàng triển khai dạy Tin học và Tiếng Anh bắt buộc ở lớp 3

GD&TĐ - Ở các trường học địa bàn miền núi Quảng Nam, dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường đều cố gắng tập trung mọi nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức dạy Tin học, Ngoại…

Continue Reading