Khẩn trương tiếp nhận và thực hiện tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

GD&TĐ - Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tiếp nhận vắc xin và chỉ đạo thực hiện tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; nghiên cứu, tham mưu việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi…

Continue Reading