Năm 2021, 1,4 triệu người thất nghiệp, thu nhập bình quân 5,7 triệu đồng

GD&TĐ - Số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp năm 2021 trên cả nước được ghi nhận là 1,4 triệu người; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,7 triệu đồng/tháng, giảm 32.000 đồng so với…

Continue Reading