Thông qua dự án Nghị quyết trình UBTVQH về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

GD&TĐ - Theo dự án Nghị quyết trình UBTVQH, trong thời gian kể từ 1/4 đến hết 31/12, Chính phủ đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu…

Continue Reading