Chỉ đăng ký trên hệ thống thì việc xếp ưu tiên các nguyện vọng của thí sinh mới có ý nghĩa

GD&TĐ - Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào 1 trường và nhiều trường nhưng chỉ khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT thì việc xếp ưu tiên các nguyện vọng mới có ý nghĩa.

Continue Reading