Niềm vui lớn cho sinh viên học Ngôn ngữ Tiếng Việt tại Trường Đại học Chămpasắc

GD&TĐ - Năm học 2021-2022, Việt Nam - Lào đã ký kết Thỏa thuận về Kế hoạch tập trung triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào.

Continue Reading