Quy định mới về mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Continue Reading