Bộ Tài chính ban hành quy định hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

GD&TĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và MN…

Continue Reading