Phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 45/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Continue Reading