Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

GD&TĐ – Ngày 18/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo bền vững, đa chiều.  Trước đó, Bộ Lao…

Continue Reading