Dạy học lớp 10 năm học 2022-2023: Giúp học sinh chọn đúng tổ hợp môn học

GD&TĐ - Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Với điểm mới là có môn học bắt buộc, lựa chọn, tự chọn, việc hỗ trợ giúp học sinh chọn đúng tổ…

Continue Reading