Ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

GD&TĐ - Quy tắc quy định ứng xử của người hoạt động nghệ thuật khi tham gia các hoạt động xã hội khác như hoạt động từ thiện; công khai, minh bạch; không lạm dụng danh hiệu, hình ảnh để…

Continue Reading