Bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên chỉ yêu cầu 1 chứng chỉ bồi dưỡng

GD&TĐ - Khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phố thông chỉ yêu cầu mỗi giáo viên có 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Continue Reading