Chương trình Sức khoẻ học đường giai đoạn 2021-2025: Kịp thời, thiết thực trong bối cảnh dịch

GD&TĐ - Chương trình Sức khoẻ học đường nhấn mạnh vai trò phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở. Đây là căn cứ để ngành giáo dục và ngành y…

Continue Reading

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

GD&TĐ – Ngày 18/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo bền vững, đa chiều.  Trước đó, Bộ Lao…

Continue Reading