Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu đón sinh viên học tập tại cơ sở Hòa Lạc tháng 9/2022

GD&TĐ - Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân cho biết: Căn cứ vào tiến độ thực tế các hạng mục xây dựng tại Hòa Lạc thì tháng 9/2022, ĐHQG Hà Nội sẽ đủ điều kiện để đón sinh viên…

Continue Reading