Giáo dục đạo đức lối sống qua diễn dàn “Xây dựng tình bạn đẹp”

GD&TĐ - Để góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức hiệu quả diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực…

Continue Reading