Đại học Thái Nguyên: Triển khai 4 chương trình Giáo dục quốc phòng, an ninh

GD&TĐ - Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Thái Nguyên) đang triển khai 4 chương trình Giáo dục quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào phát triển giáo dục đào tạo, hoàn thành…

Continue Reading