Nhiều ngành mới đáp ứng nhân lực cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

GD&TĐ - Ngoài mở mới một số ngành đón đầu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, một số trường đại học khối kỹ thuật đã điều chỉnh ngành nghề, nội dung đào tạo phù…

Continue Reading