Chương trình Tú tài Quốc tế IB: Tính liên thông và tầm quan trọng từ những năm đầu đời

GD&TĐ - Trong hơn 50 năm qua, chương trình Tú tài Quốc tế đã thiết kế 4 chương trình giáo dục được liên kết chặt chẽ, dành cho học sinh từ 3 đến 19 tuổi.

Continue Reading