Triển khai Bộ công cụ hướng dẫn xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng trong trường học

GD&TĐ - Ngày 13-14/6, tại Hà Nội, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức tập huấn triển khai Bộ công cụ hướng dẫn xây dựng mối quan hệ…

Continue Reading