Phê duyệt sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10

GD&TĐ – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Hai cuốn sách được lựa chọn gồm sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 của 2 nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do PGS.TS Nghiêm Viết Hải là tổng chủ biên, PGS.TS Đoàn Chí Kiên là chủ biên, cùng các tác giả Ngô Gia Bắc, Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Hoàng Việt Long, Vũ Văn Ninh, Doãn Văn Nghĩa.

Sách của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm do GS.TS Nguyễn Thiện Minh là tổng chủ biên, PGS TS Lê Hoài Nam là chủ biên cùng các tác giả Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.

Theo đại diện Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT), sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đưa vào sử dụng từ năm học 2022-2023 ở các trường phổ thông trên cả nước.

Trong đó, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm có cấu trúc bài học được biên soạn theo mô hình hoạt động, gồm 4 loại hoạt động: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.

Sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục phát triển, đổi mới các hoạt động học tập giúp giáo viên dễ dạy, học sinh dễ học. Sách cũng vận dụng sáng tạo hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm; tạo điều kiện, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập.

Cuốn sách có nhiều điểm mới cả về nội dung, cách thức thể hiện, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết quả và hình thức mĩ thuật, bổ sung thêm một số vấn đề cho phù hợp với thực tiễn công tác Quốc phòng và An ninh hiện nay như: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam; bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; một số hiểu biết về an ninh mạng…

Sách thiết kế nhiều hoạt động phong phú, đa dạng giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực chung và đặc thù, như: Năng lực nhận thức các vấn đề quốc phòng, an ninh; năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ năng quân sự đã học vào cuộc sống, vận dụng sáng tạo hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm; tạo điều kiện, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập.

Giáo viên có thể linh hoạt vận dụng các hình thức đánh giá, kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh; kết hợp kiểm tra miệng, kiểm tra viết, trắc nghiệm, kiểm tra thực hành với tổ chức hội thao, hội thi. Sách thiết kế một cách tổng thể, nhất quán và khoa học, được in bốn màu, tạo sự hấp dẫn, hiện đại, giàu tiện ích và dễ dàng sử dụng cho mỗi học sinh và giáo viên.Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10 kế thừa những ưu điểm của sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện hành, đồng thời tiếp tục phát triển, đổi mới các hoạt động học tập giúp giáo viên dễ dạy, học sinh dễ học. Ngoài phiên bản sách giấy, hai cuốn sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh còn có phiên bản điện tử, giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu sách.

(Theo GD&TĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *