Phê duyệt 44 sách giáo khoa lớp 10 theo chương trình mới

GD&TĐ – Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố gồm: 44 sách giáo khoa lớp 10 của 14 môn học và hoạt động giáo dục; bao gồm:

2 đầu sách Ngữ văn; trong đó có đầu sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi đầu sách gồm: sách Ngữ văn 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Ngữ văn 10.

Tương tự, 2 đầu sách Toán thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều, mỗi đầu sách gồm: sách Toán 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Toán 10.

9 đầu sách Tiếng Anh của các Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm, Giáo dục Việt Nam.

Có tổng cộng 8 đầu sách Giáo dục thể chất, gồm: Giáo dục thể chất 10: Cầu lông; Giáo dục thể chất 10: Bóng đá; Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền; Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ – thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các đầu sách: Giáo dục thể chất 10: Bóng đá; Giáo dục thể chất 10: Đá cầu; Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ: Giáo dục thể chất 10: Cầu lồng – thuộc bộ sách Cánh Diều.

Các môn Lịch sử, Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Âm nhạc; sách giáo khoa được phê duyệt gồm sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều; mỗi bộ gồm 2 cuốn sách giáo khoa và chuyên đề học tập.

Môn Tin học, sách giáo khoa được phê duyệt cũng gồm sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều; mỗi bộ gồm các cuốn: Tin học 10, Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính, Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng.

Môn Mĩ thuật, các sách giáo khoa được phê duyệt đều thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Môn Công nghệ, các đầu sách được phê duyệt thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp – các đầu sách được phê duyệt thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

(Theo GD&TĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *