Phát triển nguồn nhân lực trẻ

GD&TĐ – Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các tỉnh/thành phố có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường triển khai chương trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, marketing,… nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và trình Quốc hội Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi, thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 2005). Việc xây dựng Luật sẽ giúp cho các doanh nghiệp có hành lang pháp lý thực hiện các giao dịch trên môi trường Internet. Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Triển khai Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghiên cứu xây dựng và tổ chức Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Đây là công cụ đo lường giúp quản lý, phát triển, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số từ đó góp phần phát triển kinh tế số.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ: Để hỗ trợ các nhà khoa học công tác tại doanh nghiệp tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Về phía Bộ GD&ĐT đã triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, marketing… thông qua Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, thực hiện cơ chế tự chủ đại học. Bộ GD&ĐT cũng có chính sách khuyến khích hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học triển khai đào tạo đặc thù, tăng quy mô đào tạo cũng như gắn kết đào tạo với doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đồng thời, nhiều cơ sở đào tạo đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để mở ngành đào tạo mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực trình độ, chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao. Trong đó tập trung phát triển nguồn nhân lực trẻ có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, ngoại ngữ và năng lực đổi mới sáng tạo để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(Theo GD & TD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *