Ninh Bình công khai danh sách trung tâm ngoại ngữ, giáo viên nước ngoài có giấy phép hoạt động, giảng dạy

GD&TĐ -Sở GD&ĐT đã thông báo danh sách các trung tâm ngoại ngữ đã được cấp giấp phép đang hoạt động và danh sách giáo viên người nước ngoài đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm việc tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh  Ninh Bình có 43 giáo viên quốc tịch nước ngoài đủ điều kiện, tiêu chuẩn đang giảng dạy. Ninh Bình có 43 giáo viên quốc tịch nước ngoài đủ điều kiện, tiêu chuẩn đang giảng dạy.

Theo đó, ở thời điểm hiện tại Ninh Bình có 29 trung tâm ngoại ngữ đã được Sở  GD&ĐT cấp phép, đang hoạt động; 2 trung tâm dừng hoạt động (Trung tâm Anh ngữ APEX và Trung tâm ngoại ngữ Green Ivy).

Cùng đó có 43 giáo viên quốc tịch nước ngoài đủ điều kiện và tiêu chuẩn đang giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh

Sở GD&ĐT yêu cầu việc tổ chức thực hiện với các trung tâm ngoại ngữ phải thực hiện nghiêm túc Nghị định 152 của Chính phủ Quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 21 của Bộ GD&ĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Đặc biệt lưu ý về tiêu chuẩn giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 900 của Sở GD&ĐT về việc quản lý giáo viên người nước ngoài làm việc tại trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn; Công văn số 306 Sở GD&ĐT về việc đảm bảo an toàn tại các trung tâm ngoại ngữ và giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn; Hướng dẫn số 53 của Sở GD&ĐT về công tác quản lý, tổ chức hoạt động liên kết dạy học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có thay đổi về giám đốc, giáo viên và vụ việc khác của trung tâm.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Các cơ sở giáo dục thực hiện liên kết dạy tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài theo đúng các quy định tại Hướng dẫn số 53 của Sở GD&ĐT về công tác quản lý, tổ chức hoạt động liên kết dạy học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Đối với các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo với Sở GD&ĐT về việc sử dụng giáo viên người nước ngoài và hoạt động của các cơ sở, trung tâm ngoại ngữ không có tên trong danh sách quản lý của Sở GD&ĐT để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật

Việc thông báo sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước đối với trung tâm ngoại ngữ và tăng cường quản lý người nước ngoài làm việc tại trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh diễn ra tốt hơn.

(Theo GD & TD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *