Kiện toàn Hội đồng biên soạn tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hà Nội

GD&TĐ – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Hội đồng biên soạn tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hà Nội cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Theo đó, Tổng chủ biên hội đồng ở cả 3 cấp học là ông Trần Thế Cương- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Chủ biên cấp tiểu học là bà Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Đinh Gia Lê- Phó Tổng biên tập NXBGDVN. Chủ biên cấp THCS là ông Phạm Vĩnh Thái- Tổng biên tập NXBGDVN. Chủ biên cấp THPT là ông Trần Ngọc Điệp- Phó trưởng Ban biên tập NXBGDVN. Cùng với đó là 24 tác giả chia đều cho các cấp học.

Hội đồng biên soạn nội dung giáo dục địa phương có nhiệm vụ giúp UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức biên soạn nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, kế hoạch của UBND TP và các quy định hiện hành của pháp luật bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Năm 2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, giáo dục địa phương sẽ là nội dung bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn TP Hà Nội.

Tùy theo từng cấp học, nội dung giáo dục địa phương sẽ được tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm và trong việc tổ chức dạy học các môn học; bảo đảm yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, phù hợp với lứa tuổi, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức của học sinh.

Theo kế hoạch, việc tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ năm 2019 tới năm 2021, hội đồng biên soạn sẽ biên soạn, thẩm định, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt tài liệu địa phương lớp 1 và tổ chức dạy đại trà đối với học sinh lớp 1; xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 2 đến lớp 12, đồng thời tiến hành tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán.

Giai đoạn 2 từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025, Hà Nội sẽ lần lượt triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương cho các khối lớp, bảo đảm 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đều được học tập nội dung này.

(Theo GD&TĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *