Hà Nội cử 200 giáo viên tiếng Anh đi Australia bồi dưỡng phương pháp dạy học

GD&TĐ – 200 giáo viên tiếng Anh của Hà Nội sẽ được cử đi Australia bồi dưỡng, nâng cao phương pháp dạy học trong tháng 12/2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội và ban hành quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài của Sở GD&ĐT theo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được giao năm 2022.

Theo đó, UBND TP giao Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức 10 lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài năm 2022 theo Chương trình bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp cho viên chức các trường THPT, THCS, Tiểu học thành phố Hà Nội.

Nội dung gồm 4 chuyên đề: Bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kĩ năng đọc; Bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kĩ năng viết; Bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kĩ năng nghe; Bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kĩ năng nói.

Danh sách có 200 giáo viên, chia làm 10 lớp, mỗi lớp 20 học viên, cùng 2 công chức Sở GD&ĐT làm công tác quản lý lớp. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong tháng 12/2022 tại Trường Đại học Western Sydney, Australia. Thời gian bồi dưỡng 14 ngày, bao gồm cả thời gian đi lại.

Kinh phí tổ chức trích từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND TP giao Sở GD&ĐT tại quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã và đối tượng khác TP Hà Nội năm 2022.

UBND TP giao Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán chi tiết và quyết toán kinh phí tổ chức các lớp; sử dụng kinh phí đúng nội dung, mức chi, chính sách, chế độ và quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các văn bản hướng dẫn hiện hành đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả, chất lượng đáp ứng nội dung, mục tiêu, yêu cầu được phê duyệt. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của Trưởng đoàn và thành viên tham gia các lớp bồi dưỡng theo quy định.

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên có trách nhiệm trở lại cơ quan công tác và báo cáo Sở về kết quả học tập chậm nhất 15 ngày sau khi về nước. Sở GD&ĐT tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện khóa bồi dưỡng gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định.

(Theo GD & TD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *