Điểm danh những công ty bị SSC phạt thời điểm cuối năm Tân Sửu

GD&TĐ – Thời điểm cuối năm Tân Sửu, nhiều công ty đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) xử phạt với những vi phạm trong giao dịch mua bán cổ phiếu. 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Theo đó, vào ngày 25/1, SSC ban hành Quyết định số 57/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán SSI.

Cụ thể, SSC phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm thành lập phòng giao dịch trong nước khi chưa được SSC chấp thuận bằng văn bản.

Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong

Tiếp đó, ngày 26/1, Thanh tra SSC ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong.

Theo đó, SSC  phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân bị xử phạt do công ty trên đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, tháng 12/2020, Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong ký hợp đồng đặt cọc với Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thủ Thiêm để nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở với giá trị hợp đồng là 650 tỷ đồng và thực hiện đặt cọc 500 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thủ Thiêm, chiếm 123,7% tổng tài sản của Công ty nhưng không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

Cũng trong ngày 26/1, SSC cũng ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

Theo đó, SSC phạt tiền 70 triệu đồng công ty trên do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của SSC và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2021 của UBND thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty; Báo cáo tài chính quý 2/2021 riêng và hợp nhất.

Phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Chi tiết hành vi như sau, Công ty đã CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt

Ngày 28/1, SSC đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (địa chỉ tại tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo đó, SSC phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo SSC. Cụ thể, Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nhưng chưa báo cáo SSC và chưa được SSC chấp thuận.

Bên cạnh đó, SSC áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo SSC theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tiếp đó, cũng trong ngày 28/1, SSC đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo yêu cầu của SSC.

Cụ thể, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã không công bố thông tin theo yêu cầu của SSC về việc điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thuyết minh không đầy đủ về việc điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh các năm 2017, 2018 tại Báo cáo tài chính năm 2020 và chưa giải trình đầy đủ nội dung này theo quy định.

Ngoài ra, công ty cũng không trình bày các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty (Công ty Cổ phần (CTCP) Chăn nuôi Gia Lai; CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; CTCP Cao su Hoàng Anh – Hoàng Minh, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu, ông Đoàn Nguyên Đức, bà Võ Thị Mỹ Hạnh, bà Hồ Thị Kim Chi…) tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm 2021).

Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Công ty tiếp theo bị SSC ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, SSC phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Theo SSC, trước đó, tại một số ngày giao dịch trong năm 2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương giải ngân cho vay đối với cổ phiếu của chính Công ty phát hành (APS); Năm 2020, Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (IDJ)).

Phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện.

Phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo SSC. Cụ thể, Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng chưa báo cáo SSC, chưa được SSC chấp thuận.

Ngoài việc phạt tiền, SSC còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo SSC theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

(Theo GD&TĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *