Danh sách mới nhất chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng

GD&TĐ – Bộ GD&ĐT thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Ảnh minh họa/ITN.
Ảnh minh họa/ITN.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2022.

Theo đó, có 856 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá. 639 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài. 556 chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước.

Có 7 trung tâm kiểm định chất lượng tham gia đánh giá và công nhận các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trong đó, trung tâm đánh giá nhiều chương trình nhất là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA) (đánh giá 224 chương trình, công nhận 206 chương trình).

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (VU-CEA) đánh giá 138 chương trình, công nhận 125 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) đánh giá 121 chương trình, công nhận 100 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM CEA) đánh giá 84 chương trình, công nhận 71 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (CEA-UD) đánh giá 46 chương trình, công nhận 42 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) đánh giá 14 chương trình, công nhận 3 chương trình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long (CEA-THANGLONG) đánh giá 12 chương trình, công nhận 9 chương trình.

Ngoài 556 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước còn có 356 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.

(Theo GD & TD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *