Bộ GD&ĐT tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

GD&TĐ – Chiều nay 29/10, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 1311/KH-BGDĐT ngày 13/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022, chiều 29/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong hai ngày 29 và 30/10 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bộ GD&ĐT tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ ảnh 1
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT – Nguyễn Viết Lộc phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT – Nguyễn Viết Lộc; các đơn vị thuộc Bộ; các cơ Sở Giáo dục đại học trực thuộc Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ không phải là cơ sở giáo dục đại học…

Trong buổi đầu tiên, Hội nghị đã triển khai 2 nội dung chính: Quy định về tổ chức, bộ máy biên chế và Quy định về công tác nhân sự.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT – Hoàng Bách Việt đã nêu một số quy định về tổ chức bộ máy, trong đó có các nội dung cụ thể về chủ trương, định hướng của ban chấp hành Trung ương Đảng về việc phân cấp quản lý; Quy định của pháp luật về việc phân cấp quản lý.

Bộ GD&ĐT tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ ảnh 2
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT – Hoàng Bách Việt trình bày các nội dung về tổ chức bộ máy.

Việc phân cấp quản lý đối với các đơn vị thuộc bộ GD&ĐT; việc phân cấp quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT và những kiến nghị đối với Bộ GD&ĐT.

Ở phần quy định về công tác nhân sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT – Nguyễn Viết Lộc đã trao đổi các nội dung về công tác quy hoạch; Công tác tuyển dụng công chức, viên chức; Công tác bổ nhiệm và công tác Hội đồng trường. Trong đó, nhấn mạnh đối với một số điểm mới như Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Chùm 3 Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP và Nghị định 120/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập…

Bộ GD&ĐT tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ ảnh 3
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT – Nguyễn Viết Lộc giải đáp các câu hỏi của các đại biểu.

Đồng thời, lưu ý chính đối với một số nội dung tại khoản 1 điều 4 Nghị định 123/NĐ-CP quy định về việc Thứ trưởng không kiêm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, trừ trường hợp đặc biệt; Quy định về số lượng cấp phó thuộc Phòng theo Nghị định 101/NĐ-CP; Quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/NĐ-CP…

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về các nội dung nêu trên. Đại biểu đến từ Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên nêu quan điểm, theo điều 43 của Nghị định 115/ NĐ-CP của Chính phủ thì thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Hiện nay đối với chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng thì đã có quy định, còn các chức vụ khác như: Trưởng phó phòng, Trưởng phó khoa, Trưởng phó bộ môn ở các trường đại học thì được quy định như thế nào?

Bộ GD&ĐT tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ ảnh 4
Đại biểu đến từ Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên đặt câu hỏi thảo luận tại Hội nghị về công tác cán bộ.

Đại diện đến từ Trường Đại học Nha Trang có đặt câu hỏi thảo luận đó là, về vấn đề phân cấp của Bộ đối với các đơn vị, các cơ sở giáo dục đại học, việc phân cấp đối với các đơn vị đã đủ điều kiện để tự chủ đại học thực hiện theo Luật Giáo dục đại học.

Như vậy, các đơn vị sẽ được tự chủ trong tuyển dụng. Tuy nhiên, trong Nghị định 115/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với thẩm quyền tuyển dụng thuộc về đơn vị chủ quản hoặc là phân cấp. Bộ chưa có văn bản phân cấp thì sẽ có sự lúng túng cho các đơn vị này khi áp dụng Nghị định 115/NĐ-CP hay không?

Bộ GD&ĐT tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ ảnh 5
Đại diện đến từ Trường Đại học Nha Trang đặt câu hỏi tham luận tại Hội nghị.

Sau khi tiếp nhận các câu hỏi của đại biểu tham dự, Vụ Tổ chức cán Bộ, Bộ GD&ĐT đã giải đáp đối với tất cả những thắc mắc trên. Theo kế hoạch, trong ngày mai (30/10) Hội nghị sẽ tiếp tục với các nội dung về Quy định về công tác, chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng; Quy định về công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng và tiến hành trao đổi thảo luận tại hội nghị.

(Theo GD & TD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *