Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 16-20/5/2022

GD&TĐ - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động; xử lý nghiêm các vụ phá rừng, lấn…

Continue Reading

Giáo dục đạo đức lối sống qua diễn dàn “Xây dựng tình bạn đẹp”

GD&TĐ - Để góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức hiệu quả diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực…

Continue Reading