Sri Lanka mở cửa trường học sau một tháng đóng cửa vì khủng hoảng nhiên liệu

GD&TĐ -Bộ Giáo dục Sri Lanka cho biết, các trường phổ thông công lập và tư thục trên cả nước đã mở cửa trở lại từ ngày 25/7 sau khi đóng cửa gần một tháng do tình trạng thiếu nhiên…

Continue Reading

Tổ chức giáo dục tư nhân Việt Nam đầu tiên đạt kiểm định của Cognia, Hoa Kỳ

GD&TĐ - Sau một năm thực hiện các yêu cầu khắt khe, Tổ chức Giáo dục EQuest và các đơn vị thành viên thuộc khối Phổ thông, khối Anh ngữ, khối Công nghệ giáo dục đã đạt kiểm định của…

Continue Reading