Tổng thống Indonesia kêu gọi thiết lập hành lang đi lại an toàn trong khối ASEAN

Ngày 25/10, Tổng thống Indonesia – ngài Widodo phát biểu tại một diễn đàn khu vực, cho rằng các biện pháp kiểm soát dịch tại các nước Đông Nam Á từng ở mức độ nghiêm ngặt nhất thế giới và…

Continue Reading